top of page

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2020/2021 Uczniowie ubezpieczeni są za pośrednictwem firmy SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Okres ubezpieczenia: 1.09.2020 - 31.08.2021

Nr POLISY: 382547

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacje dodatkowe o trybie zgłoszenia i rozpatrywania roszczeń

Formularz zgłoszenia szkody

bottom of page