top of page
  • SP Lwówek

XIX DZIEN PAPIESKI WSTAŃCIE I CHODŹMY!

Obchody Dnia Papieskiego to nie tylko okazja do wspomnienia wielkiego dnia, 16 października 1978 roku, kiedy nasz rodak kard. Karol Wojtyła został wybrany na Papieża, ale i dziękowania za 27 lat jego wielkiego pontyfikatu. To również wezwanie, aby raz jeszcze powracać do spuścizny, jaką nam pozostawił, próbować wejść głębiej w słowa, które do nas kierował i wziąć je do siebie.

Centralnym punktem dnia była uroczysta akademia, w czasie której miała miejsce inscenizacja słowno–muzyczna przygotowana przez uczniów pod opieką S. Danuty Szała i P. Doroty Trojanowskiej. Spotkanie prowadzili Olga Dachtera i Jakub Kaczmarek. Występujący uczniowie przypomnieli wszystkim, że Karol Wojtyła był nie tylko wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą, przyjacielem młodzieży, a przede wszystkim człowiekiem zawierzenia. Przenieśli nas w ten szczególny dla Polaków dzień, kiedy to z Watykanu popłynęły słowa: Habemus papam – mamy papieża i okazało się, że został nim nasz rodak. Potem był cały pontyfikat, aż nadszedł 2 kwietnia 2015 roku, godz.21.37, kiedy Go zabrakło. Jednak występujący uczniowie pokazali, że Jan Paweł II wciąż żyje we wspomnieniach przyjaciół i każdego z nas. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy fragmentów kazań Papieża wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski, ale również rozśmieszyły nas anegdoty opowiadane przez jego przyjaciół.


Uroczystość ta przysporzyła uczniom i każdemu z nas wiele emocji oraz wspólnego rozważania nad pytaniem: Kim był Jan Paweł II ?


s. Danuta Szała
bottom of page