top of page
  • SP Lwówek

Wspólne świętowanie Dnia Nauczyciela14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w murach naszej Szkoły spotkały się dwa pokolenia pedagogów. Obecni nauczyciele zaprosili do wspólnego świętowania swoich starszych kolegów - nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej we Lwówku. Goście zostali serdecznie powitani przez Dyrektor Szkoły – p. Izabelę Kałek, która w imieniu Grona Pedagogicznego zapewniła o pamięci, szacunku i wdzięczności za przekazaną przez poprzedników wiedzę, cenne rady i miłość do trudnej sztuki nauczania. Spotkanie rozpoczęto krótkim programem artystycznym poświęconym naszej Patronce i Szkole oraz uczniowskimi życzeniami dla wszystkich nauczycieli, w dniu ich święta. Przy tej okazji Goście otrzymali okolicznościowe tomiki wierszy o Emilii Sczanieckiej autorstwa naszych uczniów, foldery opisujące życie Patronki i historię Szkoły oraz upominki przygotowane przez czwartoklasistów podczas zajęć artystycznych. W zamian podarowali gospodarzom piękny kwiat oraz wzruszający list, który został umieszczony w kronice Szkoły na pamiątkę spotkania. Następnie zebrani udali się na spacer po budynku. Nauczyciele emeryci mieli okazję przyjrzeć się obecnej siedzibie Szkoły oraz zobaczyć nasz najnowszy i najcenniejszy nabytek, symbol jednoczący całą społeczność – Sztandar Szkoły.


Spotkanie przebiegało w przyjemnej i serdecznej atmosferze, obfitowało we wzruszenia. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Dlatego warto już dziś pomyśleć o kolejnych wspólnych działaniach. Miło będzie ponownie się spotkać.
bottom of page