top of page
  • SP Lwówek

Uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej

Zaktualizowano: 12 wrz 2021


3 września 2021 roku to wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej, który na długo pozostanie w pamięci. Tego dnia miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości, jednoczy, symbolizuje ciągłość i trwanie. Stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Dzień przekazania sztandaru szkole jest jednym z najdonioślejszych w jej historii. Na rewersie naszego sztandaru złotymi literami wyhaftowane są słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. To wielkie słowa, które w codziennej praktyce przekładają się na naszą pracowitość, ofiarność, szacunek dla każdego człowieka, dla wiedzy, tradycji i tej naszej wielkopolskiej, lwóweckiej małej Ojczyzny. Patronka naszej Szkoły „Panna Emilia nie dążyła do chwały i zaszczytów. Prawo do nich zdobyła sobie własną, ciężką pracą organizacyjną, samarytańską i patriotyczną. Stała się symbolem i przykładem dla współczesnych jej rodaczek”. Stała się wzorem dla następnych pokoleń. Patronuje naszej (i nie tylko naszej) szkole, Jej wizerunek znajduje się na sztandarze.

Imię Emilii Sczanieckiej lwówecka szkoła dumnie nosi od 18 grudnia 1980 roku. Po nadaniu imienia zrodził się pomysł ufundowania sztandaru szkoły. Idea ta przyświecała poprzednikom – nauczycielom, a przede wszystkim dyrektorom i wicedyrektorom placówki, do których należały panie: Zofia Oborska, Janina Piechowiak, Maria Centkowska, Elżbieta Gaj oraz panowie: Wojciech Nawrocki, Jan Kamiński, Henryk Nowak, Jan Skręty, Andrzej Nowicki. Dzięki staraniom całej społeczności szkolnej, a w szczególności: Dyrektor p. Izabeli Kałek i vice Dyrektora p. Andrzeja Nowaka oraz Rady Rodziców, na czele której stoi p. Patrycja Pietryka, nasza placówka doczekała się sztandaru.

Nie byłoby sztandaru, gdyby nie ufundowali go przyjaciele szkoły, darczyńcy:

Rada Rodziców SP w Lwówku, Gmina Lwówek, Rada Pedagogiczna SP w Lwówku, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu, Absolwenci SP w Lwówku z roku 1984 i Absolwenci SP z roku 2020, państwo: Patrycja i Tomasz Pietrykowie, Magdalena i Tomasz Bąbelkowie, Sandra i Michał Płonkowie, Elżbieta i Michał Kozberowie, Hanna i Andrzej Nowakowie, Iwona i Mieczysław Bąbelkowie, Anna i Robert Korpikowie, Justyna i Zbigniew Gawełek oraz Anna i Lucjan Judkowie, Elżbieta i Krzysztof Gaj, Danuta i Krzysztof Pacholakowie, Anna i Mariusz Jędrzejczakowie, Natalia Bąbelek, Ewa i Jan Nowakowie, Katarzyna i Rafał Nowakowie, Arletta i Wiesław Frelichowie, Joanna i Ryszard Miczyńscy, Katarzyna i Adam Lehmann, Monika i Sławomir Gryniowie, Joanna i Sławomir Jaroszykowie, Monika i Tomasz Gomulscy, Justyna i Mateusz Łuczakowie.

Uroczystość przekazania sztandaru zgromadziła nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz wielu dostojnych gości. Rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz Grzegorz Gałkowski - proboszcz parafii w Lwówku. Podczas swojego kazania nawiązał do tradycji i symboliki sztandaru oraz jego znaczenia dla poczucia jedności narodowej, cytując słowa Prymasa Tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”. Podczas mszy dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły. Po Eucharystii wszyscy obecni uczestniczyli w uroczystym pochodzie ulicami miasta. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na hali OSiR-u w Lwówku.

W tym dniu było wiele pięknych momentów, jednym z najważniejszych było odczytanie Aktu Nadania Sztandaru przez przedstawicielkę Rady Rodziców p. Patrycję Pietrykę. W kolejnej części prowadząca uroczystość p. Anna Jędrzejczak-Korpik zaprosiła najhojniejszych fundatorów do wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru i wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców – p. Krzysztofa Pacholaka, p. Patrycję Pietrykę i p. Sandrę Płonkę na ręce Dyrektor p. Izabeli Kałek, która uklęknąwszy na prawe kolano, ucałowała go, a następnie przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu: chorążemu Kacprowi Bilonowi w asyście Blanki Nowaczyk i Zofii Nowak. Drugi skład pocztu to: chorąży Filip Grynia i Kacper Pacholak, asysta: Maja Piechowiak i Agata Janiszewska, skład trzeci: chorąży Marcel Pietryka, asysta: Maria Fliger i Lidia Szajba. Potem odbyło się ślubowanie, złożone przez przedstawicieli uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią ocen: Kacper Korpik, Iga Dachtera, Maja Piechowiak, Paweł Hybiak, Lidia Szajba, Tadeusz Nowak. Akt ślubowania przeczytał uczeń Antoni Kaczmarek. Po ślubowaniu wyprowadzono poczty sztandarowe. Następnie wysłuchaliśmy przemówień, w których padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez panie Justynę Bąbelek, Krystynę Lobę, Katarzynę Lisek i pana Jacka Nowaka przedstawili część artystyczną, której treść nawiązywała do życia i działań patronki. Usłyszeliśmy też piosenkę o naszym mieście. Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek do sali poświęconej Emilii Sczanieckiej.

Dzień poświęcenia i przekazania sztandaru był dla całej społeczności niezwykłym wydarzeniem – jednym z najważniejszych w jej historii. Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych: Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek p. Piotr Długosz, zastępca Burmistrza p. Maciej Piechowiak, przedstawiciel Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu p. Krzysztof Rupa, radny powiatu p. Krzysztof Pacholak, przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Przewoźny, przewodniczący Komisji Oświaty p. Zbigniew Gawełek, członkinie Komisji Oświaty: p. Barbara Starosta, p. Patrycja Pietryka i p. Patrycja Malinowska-Kubiak, radny oraz komendant Ochotniczych Straży Pożarnych w Lwówku p. Piotr Wojciechowski, Prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD p. Damian Łęszczak, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Paweł Kasprowicz, dyrektor MGOK w Lwówku p. Krzysztof Waśko, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lwówek p. Anna Czekała, miłośnik historii Lwówka, redaktor naczelny „Gazety Lwóweckiej” p. Szymon Konieczny, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku p. Janusz Wesołek, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku p. Marcin Kozłowski, poczty sztandarowe wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych: Dyrektor Przedszkola w Lwówku p. Irena Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu p. Jacek Melnyk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach p. Waldemar Janelt, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie p. Grażyna Biskup, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Bronisława Malinowskiego w Chmielinku p. Renata Marciniak, Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola im. Jana Pawła II w Brodach p. Beata Waniorek, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. E. Sczanieckiej w Pakosławiu p. Radosław Musiał, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Powstańców Wlkp. w Posadowie p. Izabela Ogór-Piechowiak, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie p. Ewa Ratajczak, była Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. E. Sczanieckiej w Pakosławiu p. Mirosława Buczkowska, byli dyrektorzy i vice dyrektorzy naszej szkoły: p. Janina Piechowiak, p. Elżbieta Gaj, p. Jan Kamiński, p. Andrzej Nowicki, członkini Stowarzyszenia Rady Rodziców przy SP w Lwówku p. Anita Cyprowska, właściciel firmy Torez p. Zbigniew Torchała.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc. To dzięki Przyjaciołom Szkoły mamy dzisiaj sztandar „symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”.


Krystyna Loba
Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z uroczystości w galerii "Gazety Lwóweckiej" -> Facebook
bottom of page