• SP Lwówek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021Szanowni Państwo!


W trosce o wspólne bezpieczeństwo tegoroczną uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego ograniczamy do spotkań z wychowawcami klas, podczas których uczniowie otrzymają informacje, dotyczące zasad funkcjonowania Szkoły w warunkach pandemii.

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

- godz. 8.00 - klasy VIII  (zbiórka przy wejściu dolnym),

- godz. 8.00 - klasy VII (zbiórka przy wejściu głównym),

- godz. 8.30 - klasy VI i V (zbiórka przy wejściu głównym),

- godz. 8.30 - klasy IV (zbiórka przy wejściu dolnym),

- godz. 9.00 - klasy III (zbiórka przy wejściu dolnym),

- godz. 9.00 - klasy II (zbiórka przy wejściu głównym),

- godz. 10.00 - klasy I - dziecko z jednym rodzicem/opiekunem

               (wejście główne).


Proszę, żeby uczniowie ściśle przestrzegali wyznaczonych godzin i miejsc zbiórek.


Do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe, bez objawów przeziębienia, grypy lub choroby zakaźnej.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji, uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły!


Uczniowie czekają na wychowawcę przed budynkiem, zachowując dystans - 1,5 metra, nie grupują się.

Do budynku wejdą tylko uczniowie. Rodzice uczniów mogą przebywać na boisku szkolnym, zachowując odstęp od pozostałych rodziców/ dzieci - 1,5 metra.


Po wejściu do budynku uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk, a w części wspólnej (korytarz szkolny) wskazane jest zasłanianie nosa i ust (maseczka).


1-go września uczniowie nie będą korzystali z szatni. Wychowawcy wskażą im boksy przypisane poszczególnym klasom i uczniom na nowy rok szkolny.

Proszę odebrać wszystkie pozostawione w szatni rzeczy!


Szanowni Państwo, czeka nas trudny rok szkolny. My dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić Państwa dzieciom bezpieczeństwo. Jednak tylko wspólne działanie i przestrzeganie ustalonych w szkole procedur da nam szansę na realizację i ukończenie tego roku szkolnego w tradycyjnej, stacjonarnej formie.


Na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 życzę Państwu spokoju, cierpliwości, a przede wszystkim radości i nieustających powodów do dumy z osiągnięć Waszych dzieci!


Izabela Kałek

dyrektor szkoły