top of page
  • SP Lwówek

Przygotowania do uroczystości przekazania Sztandaru Szkoły


„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem

narodowym a przysięgą wojskową”.

(Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński)


Drodzy Przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej we Lwówku!

Zwracam się do Państwa, ponieważ nadchodzący rok szkolny pragniemy rozpocząć od bardzo ważnego, wręcz historycznego dla Szkoły wydarzenia. Na 3-go września zaplanowaliśmy uroczystość przekazania Sztandaru Szkoły.

Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej ogromnie ważnym symbolem. Przypomina on historię i tradycję kraju oraz szkoły. To znak, który łączy obecnych uczniów z tymi, którzy opuścili już mury naszej szkoły, a także z tymi, którzy dopiero do niej przybędą.

Nasza Szkoła pomimo swojej bogatej, wieloletniej tradycji nigdy nie miała sztandaru. Tym bardziej zależy nam na tym, żeby wprowadzić do szkolnego ceremoniału ten ważny symbol.

Stanie się to możliwe, tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi całej szkolnej społeczności, a także hojności sponsorów i przyjaciół szkoły.

W imieniu Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców gorąco wszystkich zachęcam do włączenia się w to wydarzenie.

Jeśli ktoś z Państwa zechciałby osobiście przyczynić się do ufundowania sztandaru naszej Szkoły, to proszony jest o dokonanie do dnia 25 sierpnia wpłaty na konto:


Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lwówku NR KONTA 83 9058 0000 0020 0209 8834 0001 z dopiskiem: Na sztandar


Najhojniejszych darczyńców zaprosimy do wbicia pamiątkowych Gwoździ z grawerunkiem w drzewiec sztandaru.

Podziękowaniem dla wszystkich sponsorów będzie umieszczenie nazwisk (nazw firm) na stronie internetowej szkoły oraz w pamiątkowej gablocie.

Ufamy, że Państwa pomoc umożliwi nam zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej we Lwówku

- Izabela Kałek

dyrektor szkoły

bottom of page