top of page
  • SP Lwówek

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dnia 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególną rolę wolontariatu. Z tej okazji uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką nauczycieli: pani Krystyny Loba i pani Joanny Gmerek z wielkim zaangażowaniem przygotowali apel, podczas którego przedstawili inscenizację przekazującą najważniejsze wartości dotyczące bezinteresownej pomocy innym.

Uczniowie przygotowali również prezentację multimedialną na temat organizacji dobroczynnych działających w naszym kraju i sławnych ludzi, którzy angażują się w sprawy społeczne oraz wspomagają różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Celem obchodów było docenienie pracy wolontariuszy angażujących się w różnego rodzaju akcje. Dla każdego z nich ważne jest, aby czuł się potrzebny, zauważony i doceniony, dlatego Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest ważnym wydarzeniem, to możliwość: integracji wszystkich wolontariuszy, wspólnej zabawy, docenienia i podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc drugiemu człowiekowi.

Mamy nadzieję, że ciepła atmosfera towarzysząca tej uroczystości przełoży się na kolejne akcje i chęć wspólnego działania. Praca, którą wykonuje się za darmo z potrzeby serca, jest bezcenna. Małe działania zmieniają Świat na lepszy.

Życzymy wszystkim Wolontariuszom spełnienia marzeń, radości w sercu, dużo entuzjazmu, wytrwałości i niesłabnącej wiary w to, że to, co robią ma sens.


Krystyna Lobabottom of page