top of page
  • SP Lwówek

Braliśmy udział w konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”16 listopada 2021 r. odbyła się konferencja konsultacyjna, na której młodzi ludzie z województwa wielkopolskiego mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Konsultacje to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje podzielone były na siedem obszarów tematycznych:

- edukacja i szkolnictwo wyższe

- rynek pracy i przedsiębiorczość

- społeczeństwo obywatelskie i kultura

- polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa

- zdrowie i sport

- ekologia i klimat

- Polska w Unii Europejskiej.

Z powodu pandemii konsultacje odbyły się zdalnie, w formie wideokonferencji. Przedstawicielem młodzieży naszej szkoły był Kacper Korpik z klasy 8a, który uczestniczył w debacie na temat edukacji.

Organizatorem spotkania był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz

z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem.


bottom of page