Grono pedagogiczne

Izabela Kałek - dyrektor szkoły, język polski wychowawca klasy VIIIb

Andrzej Nowak - wicedyrektor szkoły, przyroda, informatyka

Agata Żuchowska- Nowak - edukacja wczesnoszkolna (klasa Ia)

Michalina Pańczak - edukacja wczesnoszkolna (klasa Ib), informatyka

Jolanta Dłużewska - edukacja wczesnoszkolna (klasa IIa)

Justyna Bąbelek - edukacja wczesnoszkolna (klasa IIb)

Monika Górska - edukacja wczesnoszkolna (klasa IIIa), plastyka

Danuta Kandulska - edukacja wczesnoszkolna (klasa IIIb)

Bartosz Strugała - wychowawca klasy IVa, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Kaliszak - wychowawca klasy IVb, technika

Hanna Nowak - wychowawca klasy Va, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

Michał Kamiński - wychowawca klasy Vb, wychowanie fizyczne

Małgorzata Brych - wychowawca klasy VI, matematyka, geografia

Mirosława Mroczkiewicz - wychowawca klasy VIIa, matematyka

Krystyna Loba - wychowawca klasy VIIb, język polski, historia

Magdalena Centkowska-Śmierzchalska - wychowawca klasy VIIc, język angielski

Ewa Nowak - wychowawca klasy VIIIa, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Strugała - wychowawca klasy VIIIc, matematyka

Zbigniew Gawełek - fizyka

Joanna Gmerek - język angielski

Anna Jędrzejczak-Korpik - język polski

Jacek Nowak - muzyka, plastyka

s. Danuta Szała - religia

Dorota Trojanowska - religia

Ewa Wasilewska-David - historia

Magdalena Włodarczyk - język niemiecki

PEDAGOG - Anna Kościańska

LOGOPEDA - Jolanta Maciejewska

BIBLIOTEKA - Katarzyna Lisek, Anna Jędrzejczak-Korpik

ŚWIETLICA - Ewa Wasilewska-David