Dokumenty:

Statut szkoły

Harmonogram rekrutacji

do klas pierwszych 2020/2021

Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły

Liczba gości

www.splwowek.net © 2016 Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej