Dokumenty:

Statut szkoły

Harmonogram rekrutacji

do klas pierwszych 2021/2022

Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły

Druk deklaracji "Warzywa i owoce"

RODO