Dokumenty:

Statut szkoły

Harmonogram rekrutacji
do klas pierwszych 2022/2023

Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły

Druk deklaracji "Warzywa i owoce"

RODO