Dokumenty:

Statut szkoły

Harmonogram rekrutacji
do klas pierwszych 2022/2023

Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do szkoły

Druk deklaracji "Warzywa i owoce" oraz RODO

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Zgłoszenie na obiady - uczeń

Zgłoszenie na obiady - pracownicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy